Loading...

Jaga Jazzist

jagajazzist

Foto: Robin Ottersen

Fra Wikipedia:

"Jaga Jazzist er et eksperimentelt band innen jazz, rock og elektronisk musikk stiftet av Martin Horntveth og Ivar «Ravi» Christian Johansen i Tønsberg i 1994.Med sine ti musikere og fire CD-plater har Jaga Jazzist vært et av de sentrale gruppene i fusjonen mellom jazz og elektronisk musikk, i tillegg til at medlemmene har vært engasjert i en lang rekke musikalske sideprosjekter og ofte bidratt på plateinnspillinger med andre musikere. Bandets to sentrale medlemmer er brødrene Martin og Lars Horntveth, hvor sistnevnte er komponist for de fleste sangene til bandet."

Hjemeside: http://www.jagajazzist.com

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Jaga_Jazzist

Myspace: http://www.myspace.com/jagajazzist

Facebook: http://www.facebook.com/jagajazzist

YouTube: http://www.youtube.com/results?search_query=jaga+jazzist

Twitter: http://twitter.com/jagajazzist